Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste 15.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Espan Sokeri Oy
  Y-tunnus 2539669-7
 2. Yhteydenotto rekisteriä koskevissa asioissa
  Eteläesplanadi 8, 00130 Helsinki
  +358 9 663300, bjurstrom@pompier.fi
 3. Rekisterin nimi
  Espan Sokeri Oy:n postituslista
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Sähköpostimarkkinointi
 5. Rekisterin sisältö
  henkilön nimi ja/tai sähköpostiosoite
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilön itse täyttämä yhteystietolomake
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteritietoja säilytetään valvottuissa ja suojatuissa ATK-laitteissa ja toisen osapuolen ohjelmassa. Pääsy rekisteriin/ ohjelmaan on rajattu yrityksen esimiehelle työtehtävän perusteella myönnettyyn käyttäjätunnukseen. Yrityksen henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus rekisteritietoihin.
 10. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut rekisterinpitäjältä. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostilla os. bjurstrom@pompier.fi
 11. Oikeus vaatia tiedon korjausta
  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjausvaatimus tehdään kirjallisesti sähköpostilla os. bjurstrom@pompier.fi
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet. Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin yrityksen markkinointimateriaalin lähettämiseen.